Sunday, December 2, 2007

VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT

Iso joukko asiantuntijoita ja asiasta kiinnostuneita osallistujia kokoontui 29.-30.11.2007 viidennettä kertaa järjestettäville valtakunnallisille virtuaaliopetuksen päiville Helsinkiin. Laajasta ohjelmatarjonnasta kukin keräsi itselleen oman ohjelmatarjottimensa.

Seminaarin alun puheenvuorot voi katsella OPH:n sivuilta (vaatimuksena MediaPlayer 9-versio). Varsinaisen seminaariohjelman rinnalla osallistujat pystyivät kirjoittamaan kommenttejaan blogiin ja Vimpa-jaikuun.

Erityisesti Jaiku osoitti näppäryytensä, sillä samalla kun osallistui yhteen, pystyi luomaan yleissilmäyksen toisen jaikulaisen kommenttien kautta seminaarin rinnakkaiseen työpajaan. Mielellään olisi ollut kuulemassa usempaakin luentoa.

Kantavana teemana päivillä oli opetuksen murros. Tekniikka kehittyy ja tarjoaa uusia ulottuvuuksia, mutta myös haasteita nykypäivän opetukselle. Opettajien pedagoginen ammattitaito on kuitenkin edelleen yksi kehityksen kulmakivistä.

Jotta opettajat kykenevät vastaamaan päivän haasteeseen on heillä oltava siihen välineet. Ilman välineitä ei uusia opetusmenetelmiä ja -ympäristöjä voi kokeilla ja ilman kokeiluja ei voi kehittyä. Muun muassa Helsingin kaupungin opetustoimen visiossa vuodelle 2011 esitetään esitystekniikka ja tietokoneita joka luokkaan, sekä siitymistä tietokoneluokista kannettaviin koneisiin ja langattomiin verkkoihin. Hienoa! Visioiden toteutuminen vaatii kuitenkin kunnanisien myötämielistä ja avokätistä suhtautumista, opettajien kouluttamista ja innostamista, sekä uudisraivaaja mieltä kohdata tulevaisuus.

Oppijan näkökulmasta katsottuna tiedonhallintataidot (verkkoetiikka ja tiedon luotettavuuden arviointi) sekä yhteistyö ja vuorovaikutustaidot (oppimisen kolme metaforaa: tiedonhankinta, osallistuminen ja tiedontulkinta (Hakkarainen&Paavola 2007) sekä medialukutaito) ovat erityisen tärkeitä tulevaisuuden oppijan taitoja.

Sosiaalisessa mediassa piilee tulevaisuuden voimavara. Lähde, josta opettajat voivat ammentaa yhteisöllisesti tietotaitoa, asiantuntijuutta ja sisältöä sekä välineitä omaan työhönsä. Asiaa valottivat konkreettisin ja selkein esimerkein aineenopettaja ja opinto-ohjaaja Anne Rongas, Kotkan aikuislukiosta ja sovellussuunnittelija Jari Sjölund, Turun Normaalikoulusta omassa elävässä ja mielenkiintoisessa esityksessään "Sosiaalinen web oppimisen tukena: mahdollisuudet ja haasteet käytännön esimerkein".

Seminaarin hienosta toteutuksesta kiitos Opetushallitukselle ja sen yhteistyötahoille! Paitsi, että seminaari toimii tiedonjakamistarkoituksessa, toimi se myöskin asiasta innostuneiden tapaamispaikkana ja motivaation lähteenä.