Saturday, December 8, 2007

OPETUKSEN JA OPPIMISEN UUSI SUUNTA

Valtakunnallisilla virtuaaliopetuksen päivillä; josta kirjoitin aikaisemmassa artikkelissani; pohdittiin kuinka integroida uutta perinteisen hyväksi havaittujen opetusmuotojen rinnalle.

Tekniikkaa ja tekninen kehitys eivät ole opetuksen itseisarvo, vaan apuväline, jonka avulla opettaja voi halutessaan monipuolistaa, laaja-alaistaa ja rikastuttaa opetustaan.

Ajatuksena erinomainen, toteutuksena varsin helppo, mutta käytännössä vielä monelle vieras. Yleisimmät esteet tekniikan käytölle lienevät aika, tietotaidon ja käytännön esimerkkien puute sekä mukavuustekijät. Koska haluan keskittyä yllä mainitsemiini osatekijöistä viimeiseen, jätän mainitsematta tekniikan, joka toki on kaiken toiminnan perusta ja edellytys.

Mukavuustekijät ovat minulle uusi tuttavuus, johon olen törmännyt omien kokeilujeni myötä. Nettisukupolvi käyttää internetiä surffailuun, kavereiden tapaamiseen (”chillailuun”) ja videoista ja musiikista nauttimiseen.

Kun tulee sitten aika käyttää nettiä ja sen mahdollisuuksia opetukseen ja oppimiseen, tuntuu se vieraalta, vaikealta ja ehkä hiukan vastenmieliseltäkin. Johtuuko tämä netin kaksijakoisesta tiedon ja viihteen roolista? Vai johtuuko se asian uutuudesta? Ovatko mukavuustekijät sama kuin motivaatio?

Itse näkisin motivaation ja tietotaidon puutteen suurimpana haasteena. Moni opettaja ei tiedä kuinka käyttäisi uusia sovelluksia ja välineitä opetuksessaan mielekkäällä ja järkevällä tavalla. Mieltääkö moni opettaja netin vielä tiedonvälityskanavaksi, unohtaen tiedontyöstämis ja -jakamismahdollisuuden?

Sosiaalinen media on oiva apu ja piristys tähän, oikein käytettynä toki. Jokaisella meillä on oma PLE (Personal Learning Enviroment = henkilökohtainen oppimisympäristö), jota muokkaamme omia joskus muuttuviakin tarpeitamme vastaavaksi. Virtuaaliopetuksen päivillä Päivi Antjonen esitti sosiaaliselle medialle seuraavanlaisen jaottelun:

*kalenterit, ajanhallinta

*kuvat, videot, esitykset /jakaminen

*vertaisverkot, verkkoyhteisöt, verkostot

*yhteisöllinen tuottaminen

*virtuaalimaailmat

*blogit ja microblogit

*pikaviestimet

*kommunikaatio ja tiedonvälitysvälineet

*sosiaaliset pelit

*social shopping

*verkkoympäristöt

Ilmassa on paljon kysymyksiä vailla vastausta. Kehityksen kannalta on olennaista keskeneräisyyden sietokyky, josta Anne Rongas mainitsi viime kevään ITK-päivien yhteydessä.

Itse kannatan visioiden rinnalle rohkeita kokeiluja ja puskaradion rummutusta. Varatkaa itsellenne myös aikaa kokeiluille, sillä niiden kautta löytyvät käytänteet.

Wednesday, December 5, 2007

VERKKOKOKEITA


Joulunaluskiireiden keskellä kokeilin verkkokoetta perinteisen kokeen rinnalla. Kokeilu osoitti, että ohjelma soveltuu varsin hyvin sanakokeen, mutta ei niinkään summatiivisen kokeen pitämiseen. Sen osalta haasteensa asettaa käännöslauseiden arviointi. Jos lause on muodollisesti oikein, mutta piste puuttuu kone tulkitsee sen vääräksi. Perinteiset abc- ja aukkotestit sen sijaan toimivat loistavasti.

Voit valita kolmen näkymävaihtoehdon väliltä:
-pisteet (prosentteina)
-pisteet ja oikea vastaus
-pisteet, oikea vastaus ja valittu vastaus

Kone arvostelee suoritukset ja toimittaa tiedon sähköpostiisi. Viestistä näet oppilaan tuloksen ja hänen alkuperäisen vastauksensa.

Sunday, December 2, 2007

VALMISTA MATERIAALIA

Opetushallitus on julkaissut saksan ja ranskanopettajien iloksi materiaalia.

Saksankielisessä "Gartenzwergabenteuer - Puutarhatonttuseikkailu"-pelissä seikkaikkaillaan Saksan, Itävallan ja Sveitsin kaupungeissa. Peli on suunnattu muutaman vuoden saksaa lukeneille peruskoulun oppilaille ja siinä kerrataan keskeistä sanastoa ja rakenteita. Maantuntemusta mukavassa muodossa.

Ranskankielisille oppilaille tarjoutuu mahdollisuus tutustua Ranskan kieleen ja kulttuuriin "France Adventures - Ranska seikkailut"-pelin avulla. Pääset vierailemaan ja testaamaan kielitaitoasi Ranksan kaupungeissa. Materiaali tukee mainiosti kuullunymmärtämistä.

VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT

Iso joukko asiantuntijoita ja asiasta kiinnostuneita osallistujia kokoontui 29.-30.11.2007 viidennettä kertaa järjestettäville valtakunnallisille virtuaaliopetuksen päiville Helsinkiin. Laajasta ohjelmatarjonnasta kukin keräsi itselleen oman ohjelmatarjottimensa.

Seminaarin alun puheenvuorot voi katsella OPH:n sivuilta (vaatimuksena MediaPlayer 9-versio). Varsinaisen seminaariohjelman rinnalla osallistujat pystyivät kirjoittamaan kommenttejaan blogiin ja Vimpa-jaikuun.

Erityisesti Jaiku osoitti näppäryytensä, sillä samalla kun osallistui yhteen, pystyi luomaan yleissilmäyksen toisen jaikulaisen kommenttien kautta seminaarin rinnakkaiseen työpajaan. Mielellään olisi ollut kuulemassa usempaakin luentoa.

Kantavana teemana päivillä oli opetuksen murros. Tekniikka kehittyy ja tarjoaa uusia ulottuvuuksia, mutta myös haasteita nykypäivän opetukselle. Opettajien pedagoginen ammattitaito on kuitenkin edelleen yksi kehityksen kulmakivistä.

Jotta opettajat kykenevät vastaamaan päivän haasteeseen on heillä oltava siihen välineet. Ilman välineitä ei uusia opetusmenetelmiä ja -ympäristöjä voi kokeilla ja ilman kokeiluja ei voi kehittyä. Muun muassa Helsingin kaupungin opetustoimen visiossa vuodelle 2011 esitetään esitystekniikka ja tietokoneita joka luokkaan, sekä siitymistä tietokoneluokista kannettaviin koneisiin ja langattomiin verkkoihin. Hienoa! Visioiden toteutuminen vaatii kuitenkin kunnanisien myötämielistä ja avokätistä suhtautumista, opettajien kouluttamista ja innostamista, sekä uudisraivaaja mieltä kohdata tulevaisuus.

Oppijan näkökulmasta katsottuna tiedonhallintataidot (verkkoetiikka ja tiedon luotettavuuden arviointi) sekä yhteistyö ja vuorovaikutustaidot (oppimisen kolme metaforaa: tiedonhankinta, osallistuminen ja tiedontulkinta (Hakkarainen&Paavola 2007) sekä medialukutaito) ovat erityisen tärkeitä tulevaisuuden oppijan taitoja.

Sosiaalisessa mediassa piilee tulevaisuuden voimavara. Lähde, josta opettajat voivat ammentaa yhteisöllisesti tietotaitoa, asiantuntijuutta ja sisältöä sekä välineitä omaan työhönsä. Asiaa valottivat konkreettisin ja selkein esimerkein aineenopettaja ja opinto-ohjaaja Anne Rongas, Kotkan aikuislukiosta ja sovellussuunnittelija Jari Sjölund, Turun Normaalikoulusta omassa elävässä ja mielenkiintoisessa esityksessään "Sosiaalinen web oppimisen tukena: mahdollisuudet ja haasteet käytännön esimerkein".

Seminaarin hienosta toteutuksesta kiitos Opetushallitukselle ja sen yhteistyötahoille! Paitsi, että seminaari toimii tiedonjakamistarkoituksessa, toimi se myöskin asiasta innostuneiden tapaamispaikkana ja motivaation lähteenä.

Sunday, November 4, 2007

MATKAN VARRELTA


Tutkimusmatkailija kohtaa matkansa varrella monta mielenkiintoista ja syventymisenarvoista artikkelia, asiaa ja ilmiötä. Yksi niistä on Poleemiikki - Uuden kunta-ala verkkopalvelun julkaisema artikkeli 2006/03 Aapiskukko oppii bloggaamaan.

Artikkelissa kerrotaanTampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikön ja Hypermedialaboratorion käynnistämästä Blogipäivyri-hankeesta, jonka tarkoituksena on kartoittaa tarpeita, kehittää toimenpiteitä ja visioida ns. sosiaalisen median (blogit, wikit jne.) hyödyntämistä koti-koulu yhteistyön apuna. Hanke on alkanut 2006 puolelle ja jatkuu 2007 vuoden loppuun.

Nykymaailman infoähkyn aikakautena tiedon tehokas organisointi on yksi suurista onnistumisen edellytyksistä. Suuresta tietomäärästä ei ole hyötyä, jos sitä ei osaa soveltaa oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja vieläpä helposti. Toisena hankkeen näkökohtana on hiljaisen tiedon hyödyntäminen kotona ja koulussa. Tähän lisäisin myös taidon, sillä paljon jää huomaamatta ja hyödyntämättä arvokkaita resursseja omissa kotisatamissakin.

Uudet polut ja väylät odottavat etsijäänsä. Matkani jatkuu kohti tavoitetta tulevaa. Matkamuistoina matkani varrelta tapaamiltani hengenheimolaisilta olen arkistoinut muutaman kokonaiskuvan luomista helpottavan visuaalisen oppaan.

Vinkki: Tutki kaikessa rauhassa, itsekään en ole ihan kaikkea vielä sisäistänyt.

Anathomy of Organisation 2.0 by Teemu Arina/ Organization 2.0 is organism 2.0

Metrokartta WebTrends 2007 by Information Architects/Web Trend Map 2007

P.s. Klikkaa linkkiä, jos kaipaat lisää Tutkimuksia ja tuloksia.

Sunday, October 28, 2007

OPETTAJUUS JA MAHDOLLISUUDET

Opettajuus elää kovan muutospaineen alla. Uusia haasteita mutta myös mahdollisuuksia on tarjolla tekevälle. Kukaan meistä ei ole seppä syntyissään, vaan kaikkien meidän on opittava yrityksen ja erehdyksen kautta. Tähän on kuitenkin olemassa oikotie, jota vielä varsin vähän käytetään. Pohdin asiaa toisessa blogissani otsikolla OPETTAJUUDEN UUSI ULOTTUVUUS.

Sunday, September 30, 2007

ESL / EFL -videotehtävät

Uusia tuulia aktiivisille työmyyrille. ESL (English as Second Language)ja EFL (English as Foreign Language) opettajille on perustettu Californiassa, Yhdysvalloissa verkosto ESL video.com kehittämään edellisen artikelin kaltaisia eri vaikeustason videomonivalintatehtäviä kieltenopetukseen. Käytä hyväksesi valmiita tehtäviä ja lisää joukkoon omiasi.

YouTube kieltenopetuksessa

Oppilaat ovat usein opettajiansa edellä uuden aallon harjalla. Heidän käyttämänsä sukupolven teknologia web2.0 mahdollistaa paljon uusia ulottuvuuksia kieltenopetukseen.

Aina uusi ei ole oikein pahasta, kun se valjastetaan pedagogisesti järkevään käyttöön. Mainion esimerkin asiasta tarjoaa Ferreirac video-visassaan Femmes.

Jälleen kerran tekijänoikeusasiat lyövät kapulaa rattaisiin, mutta ehkä tulevaisuudessa tämäkin asia muuttuu.

Thursday, September 27, 2007

Lost in...

Interaktiivinen kieltenoppimisdekkari "Lost in..." on lanseerattu markkinoille.

Mielenkiintoinen uutuus. Yli 3000 dialogia kymmenessä kappaleessa. Leikkisää kielenopiskelua pelin avulla.

Ainoana haittapuolena on kohdekielien valikoima. Valikoima koostuu tällä hetkellä Saksan naapurimaiden kielistä. Ideana erinomainen. Kysyntää olisi varmaan meidänkin alueemme kieliin.

Vastaavanlainen interaktiivinen uutuus on jo aiemmin mainitsemani Mission Europe, jotan kokeilinkin jo A2-kielen lukijoideni kanssa. Kokemukset olivat myönteisiä.

Saturday, September 1, 2007

Haasteita ja kokeiluja


Pitemmän aikaa maailmalla on ollut opettajille tarjolla jos jonkinlaista ohjelmaa ja sovellusta opetuksessa käytettäväksi tai oppimaterialin luomiseksi. Tätä uutta ohjelmien aaltoa kutsutaan nimellä web2.0. Artikkelit Aallon harjalla ja Termien viidakossa linkkeineen avaavat käsitettä hiukan lisää.

Itse tutkailin Nuvvo-sovelluksen käyttö. Voit käyttää sitä kurssien luomiseen, esitelmien laatimiseen ja monen muuhun. Mahdollisuudet ja markkinat ovat valtaisat. Jotta saat yleiskuvan asiasta, kannattaa katsoa video aiheesta (5 min.).

Thursday, August 2, 2007

Mission Europe


Mission Europe sivustolta löydät kuunnelmia ja niihin liittyviä tehtäviä. Tämäkin projekti on EU:n tukema.

Linqu@net Europa


Lingu@net tarjoaa sinulle runsaan valikoiman linkkejä ja materiaalia vieraiden kielten opetukseen. Sinä tai oppilaasi voitte testata taitotasonne, kartottaa oppimistapojanne ja paljon paljon muuta. Todellinen kielten opettajien aarreaitta! Kannattaa tutustua!

Tutustu Eurooppaan pelien avulla


Eurooppaan voit tutustua nyt myös pelien avulla. EU on julkaissut portaalin EuropaGO, jonka kautta vierailija voin hankkia tietoa Euroopasta.

Luettavaa löytyy...


Internet on nykyään oikea kieltenopettajan aarrearkku. Haasteen onnistumiselle asettavat sitten oikeat hakusanat ja -koneet. Luettavaa löytyy oman kielitaidon ylläpitimiksi ja lahjakkaiden oppilaiden motivoimiseksi. Osan niistä voit lukea suoraan netistä osan saat kotiisi e-kirjoina. Tässä murto-osa ruotsinkielisestä tarjonnasta:

-Novell
-Astrid Lindgren
-eBoklagret
-Bums(blogi)
-eBöcker

Thursday, May 24, 2007

Verkoston voima


Kieltenopettajana mietin usein, miten hyödyntää verkkoa opetuksessa tehokkaasti. Vaihtoehtoina on itse laaditut tehtävät tai valmiit tehtävät. Tehtäviä ei kuitenkaan löydy kuin sieniä sateella, vaan niitä on ensin etsittävä.

Tässä avainsanana on verkostoituminen. Otetaan esimerkkinä pienet muurahaiset, jotka yhdessä uurastaen ja voimansa yhdistäen saavat tulosta aikaan. Suuri keko nousee yhteistyöllä. Jokaisesta meistäkin löytyy pienen muurahaisen yhteisöllisyyttä ja sen tuomaa vahvuutta. Yhdessä saamme enemmän aikaan kuin yksinämme. Käy siis katsomassa keräämiämme linkkejä ja vinkkaa omiasi. Linkin löydät sivun oikeasta reunasta.

Esimerkiksi kustantajat ovat herkin aistein seuranneet tilanteen kehittymistä tällä opetuksen saralla ja julkaisseet tehtäväpattereita oppikirjojensa tueksi Wsoy ja Otava. Osa näistä palveluista ovat maksullisia, mikä hiukan hankaloittaa materiaalin hyödyntämistä.

Nykypäivän nuorilla englanninkieli on lähes toinen kotimainen, joten heille englanninkieliset materiaalit eivät ole este. Tällöin avautuu eteemme valtava kenttä materiaalia eri kieliin. Esimerkiksi amerikkalaisesta palvelusta "German for Travellers", jonka materiaalista löytyy runsas patteristo tehtäviä saksan kieleen. Tässäkin palvelussa täydelliset oppitunnit ovat maksullisia valitettavasti, mutta onneksi ilmaisista tehtävistäkin löytyy aarteita.

Sunday, May 20, 2007

BBC -Languages


Englannin radio ja televisioyhtiö BBC on laatinut eriomaiset kielisivustot BBC-Languages meidän kieltenopettajien iloksi. Sivustojen pääkielenä toimii englanti, mutta linkkien kautta löytyy iso joukko kohdekielen esimerkkejä.

WordChamp Learn Language Faster

WordChamp sivusto tarjoaa laajan valikoiman kielen opetus- ja opiskelulinkkejä ja vinkkejä. Voit valita laajasta kielivalikoimista esimerkkejä oppitunnillesi. Sivustolta löytyy omat sivustot opettajalle ja oppilaalle.

Saturday, April 21, 2007

Infoa uusille jäsenille.

Tervetuloa mukaan!

Seuraavassa muutamia ajatuksia sinulle uusi jäsen.

Toiminta blogissamme on täysin vapaaehtoista ja perustuu "yhteen hiileen puhaltamisen" periaatteeseen. Me kaikki tiedämme, että pyörä on jo keksitty, joten miksipä sitä uudestaa keksisimme. Mielessäsi on ehkä ajatus siitä, että mitä sinulla on anettavaa toimintamme kannalta, ole kuitenkin rauhallisin mielin. Käytä hyödyksesi kaikkia keräämiämme ideoita ja ajatuksia ihan vapaasti.

T: eOpetus-tiimi (eli sinä ja me muut)

P.s. Pienikin linkin vinkkaus vie toimintaamme eteenpäin. Pistä siis rohkeasti viestiä osoitteeseen eopetus(at)gmail.com

Friday, April 20, 2007

TERVETULOA!

Terve vaan kaikki blogistit.

Luet juuri eOpetus-tiimimme blogia. Blogissamme pohdimme matkan varrella mieleentulevia ajatuksia ja mietteitä. Toimintamme mukailee "social bookmarking" periaatetta eli julkaisemme omia opetuslinkkejä paitsi omaksi myös muiden iloksi ja hyödyksi.

Tervetuloa mukaan hyödyntämään, kommentoimaan ja kehittämään toimintaamme.

T: eOpetus-tiimi (Täällä jossain päin Suomen niemeä.)

P.s. Jos haluat mukaan tiimiin, niin laita viestiä osoitteeseen:
eopetus(at)gmail.com.